www.ihalebaslat.com Üyelik Sözleşmesi

İhalebaslat.com web sitesini kullanmak için gerekli olan şartlar ve yasal sorumluluklar bulunmaktadır. Bu kurallar maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır. Tüm kullanıcıların siteyi kullanmadan önce bu kuralları okuyarak siteyi ziyaret etmesi gereklidir. Bu kuralları uygulayan olarak İhalebaslat Teknolojileri A.Ş taahhüt ettiği hizmetler üzerinde gerekli gördüğü durumlarda tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulanmadan değişiklikler yapma hakkı bulunmaktadır.

KURAL 1- SÖZLEŞME TARAFLARI

İhalebaslat İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi İhalebaslat.com sitesi kullanıcıları

KURAL 2- SÖZLEŞME İÇERİSİNDE GEÇEN TANIMLAMALAR

Hazırlanan bu sözleşme metni içerisinde geçen terimlere ait tanımlamalar şöyledir: İhalebaslat İnternet Teknolojileri AŞ’ni temsil eden terim ihalebaslat.com olmaktadır. İhalebaslat.com internet sitesi, web sitesi olarak geçen her kelimede ifade edilmektedir. Sebebi her ne olursa olsun Web Sitesi içerisinde işlem yapan herkes için Kullanıcı tabiri kullanılır. Web sitesi içerisinde kullanıcı adı ve parola ile kayıt oluşturarak giriş yapan herkese Üye denilir. Hizmet talebi gönderen tüm kullanıcılara Tüketici denilecektir. Web sitesi üzerinde hizmet talebi eden Tüketicilere cevap vermek ve herhangi bir meslek profili oluşturarak hizmet sunmak isteyen kurum, kişi ya da farklı tüzel kişilere Hizmet Veren denilmektedir. ( Bu kısımda hizmeti sağlayan tüzel bir şahıs ise bu terim bu alanda hizmetleri yürüten diğer personel içinde geçerli olacaktır.) Web sitesi üzerinde hizmet verenlerin tüketicilere sunabileceği hizmet ya da alışveriş tanıtımı yapan terim ise Meslek Profili olmaktadır. ( Meslek profili oluşturulmasının amacı tüketici konumundaki bireylerin hizmet taleplerine yanıt vermek ve tüketicilere teklif edilen hizmetleri sunabilmektir.) Bir veya daha fazla hizmet veren meslek grubundan teklif istemek amacı ile müşteri tarafından yayınlanan iş veya hizmet isteğine Hizmet Talebi denilmektedir. Tüketicinin gönderdiği hizmet talebine yanıt olarak hizmet verenin sunduğu hizmetlerini belli bir değer aralığına Teklif olarak tabir edilir. Hazırlanan kullanıcı sözleşmesini ifade etmesi açısından kullanılan terime ise Sözleşme denilir.

KURAL 3 – HAZIRLANAN SÖZLEŞMENİN KONUSU

Genel olarak hazırlanan bu sözleşme web sitesinin kullanıcıları ile arasındaki yasal sorumlulukları belirlemektedir. Web sitesi üzerinde herhangi bir meslek talebi oluşturulduğunda ya da hizmet talebi gönderildiğinde -ister kayıtlı olsun ister olmasın- kullanıcılar bu sözleşmenin tamamını okuduğunu ve kayıtsız şartsız olarak tüm maddeleri kabul ettiğini onaylamış olacaktır. Web sitesi sözleşmeyi her zaman için tek taraflı olarak değiştirebilir ya da tadil edebilir. Sözleşme üzerinde yapılan değişiklikleri ihalebaslat.com, e-posta olarak gönderebilir ya da aynı link altında güncelleyerek web sitesinde yayınlayabilir. Yenilenen sözleşme web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Ve bu aşamadan sonra sözleşme tarafları yeni sözleşme üzerinden kurallara uymak zorunda olacaklardır. Kullanıcının tek taraflı bildirisi sözleşmenin değiştirilmesi için yeterli değildir.

KURAL 4- TARAFLARA AİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

İHALEBASLAT. COM HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet veren ya da tüketici tarafına bakan hizmetler açısından sipariş ve ürün bilgilerinin ihalebaslat.com’a bildirilmiş hali ile web sitesi üzerinde yayınlamakta yükümlü olmaktadır. Oluşması muhtemel arızlar veya kullanımlardan kaynaklanan sorunlar nedeni ile kullanıcılar web sitesinden tazminat almayacaklarına dair taahhüt vermektedirler. İşlemin gerçekleşmesi için bazı koşulların gerçekleşiyor olması gereklidir. Bunlar şu şekilde açıklanabilir.

Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma

İhalebaslat.com üzerinden üye olmak ya da kullanıcı olarak işlem yapmak için ödenmesi gereken bir bedel bulunmuyor. Her üye hizmet talebinde bulunabilir ya da meslek profili oluşturabilir. Üyeler kullanıcı haklarını ve giriş bilgilerini başkasına devredemeyecektir. Bu alanda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı ve şifresini kullanmasından tamamen kullanıcılar sorumlu olacaktır. Bu sebeplerden ötürü ihalebaslat.com ödemek zorunda kalacağı idari ya da adli para cezası hatta tazminatlar için web sitesi, aynı şekilde üyelere rücu edebilir. Site üzerindeki kullanıcıların üye olarak tutulması zorunluluk bulunmamaktadır. Yani ihalebaslat.com üyeleri hiçbir neden göstermeksizin web sitesini kullanmaktan tamamen men edebilir. Bu durumda ise kullanıcıların tazminat talebi olmadığı kabul edilmiş sayılmaktadır.

TÜKETİCİLERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Talebi

Sözleşme koşulları gereğince tüm kullanıcılar hizmet talebinde bulunabilir. Bunun için ilk kural tüketici olan kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olmasıdır. Geçerli bir hizmet talebi oluşabilmesi adına tüketicinin açıl ve eksiksiz olarak gerekli bilgileri sunmasını gereklidir.( Ne zaman, ne, nerede yapılmasını istediklerini açık açık belirtmek zorundadır) Tüketicinin hizmet talebi ihalebaslat.com tarafından denetimlerden geçirilir ve uygun görülmesi takdirde yayınlanması sağlanır. Yapılan hizmet talebinin tanımlanması doğru ve gerçek özellikler içermelidir. Web sitesi üzerinden sağlanan hizmet taleplerinin özellikleri: Yanıltıcı olmamalıdır. Üçüncü şahıslara ait gizlilik, reklam, yayın, mülkiyet, sır, ticari, marka, patent, telif, hakları ihlal edilmemelidir. Yönetmelik, talimat, tüzük, kanun ihlal edilmemelidir.( bunlar arasında yanıltıcı reklam, ayrımcılık yasakları, haksız rekabet, tüketici koruma, ihracat denetimi gibi kurallar bulunur. Ancak bunlarla sınırlı değildir) Taciz edici, yasalara karşı gelecek şekilde tehditkar, onur kırı özellikler içermemelidir. Kesinlikle çocuk pornografisi içermemeli ve müstehcen özellikler içermemelidir. Gizlice engellemeler yapan ya da ele geçiren bilgisayar programları içermemelidir. ( Saatli bomba, Truva atı, virüs, solucan, cancellbot gibi veri, kişisel bilgiler ya da sistemlere zarar verebilecek özelliklerdeki yazımlar bunlar arasında sayılabilir) Hizmet veren ve talep edenler arasında uyum olacağını ya da tüketicinin kendi bölgesinde ve kendi işini zamanında ve istenilen yerde yapmaya ihalebaslat.com muktedir değildir. Bunun yanında istenilen anda hizmet veren bulunduracağına da garanti veremez. Hizmet verenler hakkındaki araştırmaları tüketicilerin kendisi yapmalıdır. Tüketiciye yerel, ulusal ya da farklı kaynaklardan gelen bilgilerin güncel olduğunu, hatasız hatta tamamen doğru olduğunu ihalebaslat.com taahhüt edemeyeceği gibi, tüketicinin de bu konu hakkında bilgileri güncel hali ile kontrol ettiğini beyan edemez. Hizmet verenin isteği doğrultusunda hizmet sırasında ihalebaslat.com hizmet verenler adına teklifler verebilir. Bu durum hiçbir şekilde web sitesinin hizmet veren ile ortaklığını göstermez. Belirtilen hizmet taleplerinde tüketicinin bir tane teklifi kabul etme hakkı vardır. Teklifi kabul eden tüketici hizmet verildiği andan itibaren hizmet verenlere yasal olarak ödeme yapma bağlayıcılığını kabul etmiş olur. Hizmet talebini kabul eden tüketici, hizmet teklifinde belirtilen tutarı da ödeyeceğini kabul etmiş olacaktır. Tüketici ile hizmet veren yapılacak herhangi bir teklif için telefon ile iletişim kuracaktır. Telefon dışında başka bir şekilde iletişim kurulduğu tespit edilirse, ücret ödememek ya da ihalebaslat.com dışarıda bırakmak amacı ile bu iletişimin kurulduğu kabul edilir. Bu durumda ise belirtilen fiyatının üç karı kadar cezai şart, hizmet veren ve tüketici tarafından ihalebaslat.com’a ödenir. Onay veya Garanti Verilmemesi Herhangi bir hizmet verenin hizmetleri ihalebaslat.com tarafından tavsiye edilmez ya da onaylanmaz. Tüketicinin inisiyatifi ile hizmet verenlerle anlaşmaya varılabilir ya da doğrudan temas kurulabilir. Genel olarak hizmet verenlerin çalışma performansını ya da hizmetlerin sonucunu ihalebaslat.com garanti etmez.

HİZMET VEREN’İN YÜKÜMLÜKLÜK VE HAKLARI

Meslek Profili Oluşturma

Kullanıcıların hizmet veren olabilmesi için meslek profili oluşturması gereklidir. Bu alanda meslek profilleri açık ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Hizmet vermek için meslek profili doldurulurken gerekli olan lisansa kabiliyet ve deneyime, niteliklere sahip olduğuna dair diploma, ehliyet, lisans ya da ek belgelerin girişinin yapılması gereklidir. Hizmet veren olmak ve bu alanda meslek profili doldurmak için temyiz kudretine sahip olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak şartları aranır. Hizmet veren belirttiği beyanat ve bilgilerin kayıtışız ve şartsız bir şekilde doğruluğunu kabul etmiş sayılır. Verilen beyanat ve bilgilerin doğruluğuna ait sorumluluk tamamen hizmet verene ait olacaktır. Hizmet veren tarafından hazırlanan meslek profili ihalebaslat.com tarafından denetimlerden geçirilir ve uygun görülmesi halinde yayınlanacaktır.

Teklif

Hizmet talebinde hizmet verenler, teklif verenlere hizmet talebinde belirtilen fiyat üzerinden sundukları hizmetleri teklif ederler. Tüketici tarafından kabul edilen teklif kazanan teklif olur. Tekliften belirtilmiş olan fiyat üzerinden hizmet sağlanması üzerine tüketici ile yapılan bağlayıcı yasal anlaşmaya teklif sunumu denilir. Tüketici ile hizmet verenler sunulan teklifler hakkında telefon dışında herhangi bir alanda iletişime geçemezler. Telefon dışında bir iletişim tespit edildiğinde bu durum, ihalebaslat.com’u dışarda bırakmak ya da ücret ödememek amacını ile yapıldığı kabul edilir ve sonrasında belirtilen teklifteki fiyatın beş katına kadar cezai şart ihalebaslat.com tarafından hem tüketici hem de hizmet verene uygulanabilir. Genel olarak hizmet verenler tüketicileri yanıltmaktan yasaklı olduğunu taahhüt eder ve kabul beyan sunar. İhalebaslat.com hizmet verenlerin telefon numarası, e- posta, adres, isim gibi tüm iletişim bilgilerini tüketicilere iletme konusunda yetkilidir. Bunlar dışında ihalebaslat.com, halka açık bir şekilde seçilen randevu saati, teklif fiyatı, kuruluş yılı, önceki işlerine ait olan fotoğrafları, incelemeleri ve değerlendirmeleri, nitelikleri ve referansları, çalışma saatlerini, ödeme şekillerini, iş tanımını, web sitesini, iş yerine uzaklığını, şehir ve isim bilgilerini yayınlama konusunda yetkilidir. Hizmet verenlerin sunduğu teklifler tüketiciler tarafından seçilmediğinde bir kısmı, seçildikten sonra ise tamamı bu teklifi kabul eden tüketici ile ya da tüketicinin belirlediği kişilerle paylaşılabilir. Bu açıdan web sitesinin hizmet verenin bilgilerini gizli tutmayacağı bilinmelidir. Farklı durumlar neticesinde ihalebaslat.com gizliliği ihlal ettiği şeklinde suçlanamaz. İhale bitiminden sonra bir hafta içerisinde verilen teklifler bağlayıcı ve geçerli olacaktır. Tüketicinin herhangi bir teklif seçmesi bu süre dışında kalmaktadır. Sözleşmeye konu olan bu hizmetlerin ihalebaslat.com tarafından hizmet verene sunulma mecburiyeti bulunmamaktadır. Hizmet verenin geçmişteki hizmetlerinden dolayı oluşan bedeli ödemiş olması şartı bu hizmetlerin verilmesine bağlanmıştır.

Hizmet Sorumluluğu

Üzerinde anlaşılan tekliflerin tüm sorumluluğunu hizmet verenler almış olur. Bu alanda ihalebaslat.com ait herhangi bir mesuliyet bulunmaz. Tüketici için verilen her türlü hizmette hizmet veren, müşteri memnuniyetinden sorumlu olduğunu da kabul etmiş olur. Tüketici sorgulamasının yönetiminde ve tüketici ile yapılan randevulardan hizmet verenler münhasıran sorumludur. Hiçbir tüketici kendisi dışında hiç kimse için hizmet talebi edemez. Aynı şekilde hizmet verenlerde kendisi dışında kimse adına hizmet sunamaz. Alınan hizmet talebi veya teklifini bir başka şahsa devretmek ve devretmeye niyet etmek ya da komisyon ücreti almak, bu şekilde aracılık yapmak gibi durumlar sözleşme ihlalı sayılır ve cezai durumlar gerektirir. Tespit edilen bu ihlal durumunda ihalebaslat.com kullanıcılara beş katı kadar cezai fiyat talep edebilir.

Hizmet Veren ile İlişki

Hizmet verenler ve tüketicileri bir araya getirmek amacı ile kurulan ihalebaslat.com, bu açıdan hizmet veren adına teklif sunması ya da sunmaması nedeni ile web sitesi adına herhangi bir dava açılmayacağını hizmet verenler taahhüt ederler. Hizmet verenler ve ihalebaslat.com arasındaki ilişki: İstihdam Yarı zamanlı istihdam Danışmanlık Yüklenicilik Ortam girişim Acentelik temelleri üzerine kurulmuştur. Diğer Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler ( Tüm Kullanıcılar) Diğer kullanıcılarla kurulan ilişkilerden sorumluluk taraflar arasındadır.

Taahhüt Verilmesi

Yasal olarak müsaade edildiği ölçüde yürüklükte kanunlar gereğince Güvenli, kesintisiz ve hatasız olunacağı hakkında ihalebaslat.com taahhüt vermediği gibi, web sitesi üzerinde bağlantıların, arama ya da içeriklerin kullanımlarının belirli sonuçlar sağlayacağı hakkında da bağlayıcı taahhütlerde bulunmaz. Kullanılabilir olduğu sürece ve olduğu gibi web sitesi ve içerikleri verilebilecektir. Bu alanda ihalebaslat.com, site üzerinden indirilen dosyalarda herhangi bir bozucu özellik, virüs ya da kirlilik olmayacağını da garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları

Yasal olarak müsaade edildiği sürece ve yürürlükteki kanunlar uyarınca İhalebaslat.com, web sitesi kullanımlarında oluşabilecek üçüncü şahıslarla ilgili olarak, web sitesi kullanıcılarının dışında reklam verenlerce yapılan ihmal, fiil ve davranışlara ait sorumlulukları da kabul etmeyecektir. Web sitesinin işletiminden ihalebaslat.com sorumlu olmadığı gibi oluşabilecek veri kayıplarından da mesul değildir. İhalebaslat.com, kendi ağındaki veri tabanına yapılan saldırılılar sonucunda kullanıcı bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinde ve bu bilgilerin kötü niyetli kişilerce kullanılmasından dolayı oluşacak olumsuzluklardan da sorumlu değildir. Başka birisinin ihalebaslat.com üzerindeki kullanımlarından dolayı oluşabilecek duygusal ya da bedensel rahatsızlıklardan oluşan zararlar kabul edilmez. Bunların yanında özel, genel ya da tazmin edici, arızi ve sonuç itibari ile olumsuzluk oluşmasından, tüketicinin ödeme yapmamasından ya da hizmet verenin sunduğu hizmetlerden dolayı meydana gelen zararlarda da ihalebaslat.com’un mesuliyeti bulunmaz.

Telif Hakkı Politikası

Kişisel kullanımlar için web sitesi üzerinde yazılı ve görsel içerikler hazırlanacaktır. İhalebaslat.com üzerinde yayınlanan iş modeli, iş metodu, uygulanan satış sistemi, makinede veya grafik olarak okunabilen teknik veriler, elektronik, yazılı, demonstratif, diğer kodlar, html kodu, imge, metin, tasarım, ikon, ses, grafik, logo, alan adı da dâhil olmak üzere kullanılan her türlü materyal yasalarla koruma altındadır. Kaynak gösterilmeden, izinsiz ve kişisel amaçlar için kullanılamayacaktır. Web sitesi içerisinde yer alan herhangi bir unsurun farklı internet sitelerinde ya da mecralar kullanılması tamamen yasaktır. Bu sayfaların tamamında kullanılan veri tabanı unsurları ve tasarımı dahil tüm yazılımın hakkın İhalebaslat.com’a ait olmaktadır. Adı geçen yazılımın kullanılması veya kopyalanması da kesinlikle yasaktır. Ayrıca web sitesi üzerinden yapılan tüm eleştiriler ve yorumların telif hakkında ihalebaslat.com’a aittir. Bu alanda web sitesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve kullanıcı hesaplarına bağlı olan bütün bilgiler, eleştiriler ve yorumlar üzerindeki pazarlama fikirleri ile ilgili tüm haklarını ihalebaslat.com saklı tutar.

Wen Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme

İhalebaslat.com üzerinde yayınlanan teklif, inceleme, açıklama, tavsiye, fikir gibi içerik ve bilgiler ile ilgili sorumluluk yazarlarındır. Web sitesi bu yazılara güvenilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaz. Bahis mevzu olan içeriklerden tamamen yazarlar sorumlu olacaktır. Bu alanda web sitesi olarak yayınlanan bilgilerin faydasını, bütünlüğünü, doğruluğunu ihalebaslat.com garanti edemez. Ya da herhangi bir şahsa ait lan açıklama, tavsiye ve fikirleri güvenilirliği konusunda sorumluluk kabul etmez. İhalebaslat.com kontrolü altında olmayan farklı internet sitelerine referanslar ya da bağlantılar içeren site, bu içerikler ve bağlantılardan sorumlu değildir. Web sitesi üzerinde yasak olacak türden ya da yasadışı içeriklerin ihalebaslat.com tarafından kaldırılma hakkı vardır. Bu hüküm sadece bu içeriklerle sınırlı değildir. Bu içerikler dışında: Diğer kullanıcılara açıkça bir saldırı niteliğinde olan, herhangi bir grup ya da kişiye karşı ırkçılık, nefret hatta fiziksel zarar teşvik eden davranışlar, Tacizi savunan ya da diğer kullanıcıları taciz eden içerikleri, İstenmeyen toplu mail, zincir mektup, önemsiz posta özelliklerinde olan iletimler içeren Yanıltıcı veya yanlış olduğu kesin olarak bilinen bilgilerin teşvik eden, Kötüleyici, iftiracı, lekeleyici, müstehcen, tehdit edici davranışları teşvik eden, Üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi, korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, korsan resim- video- ses dosyalarının ya da bağlantılarının verilmesi, başka birine ait telifli bir eserin yetkisiz olarak kopyalanmasına teşvik eden, Saklı sayfalar ya da görüntüler, şifre erişimli ve yasaklı sayfalar içeren, 18 yaş altındaki bireylerden kişisel bilgiler talep eden ya da 18 yaş altındaki bireyleri şiddet veya cinsel içerikli malzemeler olarak kullanan, Bilgisayar virüslerinin oluşturulması ya da verilmesi, başka birilerinin mahremiyetlerinin ihlal edilmesi, yasadışı silah üretimi ya da alımına dair öğreticiler bilgilerin yer alması, Kanun dışı ve ticari olarak kişisel tanımlayıcı bilgi ve şifre talep edilmesi, İhalebaslat.com önceden yazılı onayı olmaksızın saadet zinciri, reklam, takas, çekilişler, yarışmalar gibi ticari faaliyetlerin içerilmesi, Yerel veya ulusal tüketici koruma kanunlarının ihlal edilmesi de bu hükmün geçerli olduğu diğer durumlar arasında yer almaktadır.

Web Sitesinde Değişiklikler

Önceden haber vererek ya da vermeden, tamamında ya da bir kısmında geçici ya da kalıcı olarak site üzerinde değişiklik yapma hakkını ihalebaslat.com saklı tutar.

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

Belirli internet protokolünde bulunan kullanıcıların ihalebaslat.com sitesine erişimi web sitesinin bütünlüğünü korumak amacı ile istediği zaman inisiyatif alarak engellemesi de söz konusudur.

KURAL 5- MALİ HÜKÜMLER

İhalebaslat.com Hizmet ve Ürünlerinin Komisyon ve Fiyatları

Tüketici iletişim bilgilerine ulaşmak amacı ile hizmet verenler ihalebaslat.com’a belirlenen ücreti ödemek zorundadır. Bunun dışında hizmet verenler ihalebaslat.com üzerinden aldığı diğer ürünler ve hizmetler içinde belirlenen fiyatları ödemekle yükümlüdür. Fiyat tarifeleri ve komisyon fiyatlarında ihalebaslat.com değişiklik

Komisyon Ödenme Zamanı

Hizmet verenlerin tüketici talepleri sonucunda tüketicilerle iletişime geçebilmesi adına gerekli olan iletişim bilgilerine ulaşabilmesi için komisyonun ödenmesi gereklidir. Eğer komisyon ödenmemiş ise tüketici ile iletişime geçebilmek mümkün değildir.

Komisyon İadesinde Usul

Genel olarak bakıldığında verilen komisyonlar geri iade edilmez. İhalebaslat.com inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılabiliyor. Belirlenen şekil üzerine tahakkuk eden işlemler sonrasında belirtilen hizmet bedeline ilişkin tutar ihalebaslat.com tarafından hizmet verene fatura edilecektir. İnisiyatif ile komisyonun iadesi söz konusu olduğunda hizmet verenler tacir ise iade faturası kesilir. Tacir değil ise gider pusulası ile komisyonun iadesi yapılır. Ayrıca komisyonun iade şekli ve zamanı da tamamen ihalebaslat.com inisiyatifindedir. Hizmet verenler ödeme aşamasında gerekli yükümlülükleri yerine getirmez ise ihalebaslat.com sözleşmeyi anında feshedebilir ve hizmeti durdurabilir.

KURAL 6- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşme içerisindeki taraflar arasında sözleşmeye ait tefsirinde ve tatbikinden dolayı oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklar öncesinde kendi aralarında anlaşmazlıkların halledilmesine gayret edilir. Sulhen hallolmayan anlaşmazlıkların çözümünde ise İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Genel olarak sözleşmedeki taraflar oluşabilecek anlaşmazlıklar neticesinde web sitesinin ticari kayıtlarının ve defterinin tek başına esas alınacağını kabul etmesinin yanında her türlü uyuşmazlıkta delil olarak sunulacağını da taahhüt edecektir.

KURAL 7- GİZLİLİK

Sözleşme tarafları, sözleşme süresinde ve sona ermesi durumunda ya da feshinde üçüncü şahıslara aktarmayacakların dair taahhüt ettikleri bilgiler arasında: Çalışılan süre içerisinde edinilen bilgiler, ticari sırlar ve özel nitelikler Ticari sonuçlar, müşteri, satış bilgileri, uzmanlık bilgileri, ortakları, yöneticileri, dahil olduğu grupları hakkında öğrendiği bilgileri, Sözleşme tarafları arasındaki sözleşmede yazılı olan bilgiler ve sözlü bilgi akışında dolaylı ya da dolaysız olarak kullanabilecekleri beyanları bulunmaktadır. Belirtilen yükümlülüklerin ihlali ile ihlal eden taraf, zarara uğrayan diğer tarafın zararını karşılayacağını taahhüt eder. Sözleşmesi fesih edilen tarafın ise fesih hakkı ve bu nedenle uğradığı zararların tazmini hakkında saklı tutulmaktadır. Sözleşmenin sona ermesi ile bu maddeden doğan yükümlülükler yürürlüğe girecektir.

KURAL 8- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İhalebaslat.com istediği ve uygun gördüğü her zaman sözleşmeyi yenileyebilir ve kullanıcılarından tekrardan onay isteyebilir. Bir hesabın iptal olabilmesi için hizmet verenler tarafından ihalebaslat.com’a fesih bildirim mesajı gönderilmelidir. Fesih durumunda geçerli olacak durumlar kabul edilmiş olarak hizmet verenlerin hesabı 14 gün içerisinde tamamen kapatılacaktır. Hesap kaydında belirtile e-mail adresine bildirimde bulunarak ihalebaslat.com bu hesabı ya da sözleşmeyi istediğinde sebepli ya da sebepsiz olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda hizmet verenler hak iddiasında bulunamaz. Ve hiçbir ad ya da nam altında tazminat talep edemez.

KURAL 9- TEBLİGAT ADRESİ

Web sitesi üzerindeki e-posta adreslerinin tebligat adresini olduğunu taraflar kabul edeceklerdir. Yeni e-posta adreslerini yazılı olarak üç gün içerisinde bildirmedikçe taraflar, mevcut e-posta adreslerine gönderilen iletiler geçerli olacaktır. İhalebaslat.com kullanıcılarının kayıtlı olan e-posta adreslerine gönderilen iletilerin bir gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilmektedir. Bu katılım sözleşmesinde yer alan büyün maddelerin kullanıcı tarafından okunduğu, kabul edildiği, anlaşıldığı ve kendisiyle ilgili bilgilerin doğru olarak onaylandığını kabul ve taahhüt etmektedir.

KURAL 10- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Web sitesi kullanıldığı müddetçe bu sözleşme, ihalebaslat.com tarafından farklı bir sözleşme sunulmadıkça yürürlükte olacaktır.

KURAL 11- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Genel olarak taraflar, on bir maddeden ibaret olan bu sözleşmede yer alan hükümlerin birinin geçersiz olması durumunda ya da farklı nedenlerle ortadan kalkması durumunda diğer hükümler geçerliliğini koruyacaktır. Taraflar bu durumu beyan etmiş kabul edilir.